Jak fungují úvěrové registry BRKI, NRKI a SOLUS a k čemu jsou?

Úvěrové registry jsou zabezpečené databáze s informacemi o klientech finančních a nefinančních institucí, kteří mají či měli pohledávky vůči daným institucím. Finanční i nefinanční instituce si informace vyměňují. Jde o schopnost splácet závazky, tzn. bonita a informace o platební morálce.

BRKI – Bankovní registr klientských informací

V BRKI jsou identifikační osobní údaje klienta, tedy jméno, příjmení, RČ, datum, místo i země narození a adresa, dále informace, zda mezi klientem a bankou dojde či došlo k uzavření či neuzavření úvěru. Dále údaje o finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči bance, počet úvěrových smluv, výše úvěrů a splátek, historie splácení závazků, informace o zajištění závazků a zda právě žádáte o úvěr. Informace jsou uchovány po dobu existence úvěru a 4 roky po ukončení. Pokud smlouva nebyla uzavřena, jsou uchovány 1 rok od podání žádosti o úvěr.

NRKI – Nebankovní registr klientských informací

K fyzické či právnické osobě jsou v registrech dlužníků kromě základních identifikačních údajů uvedeny informace o tom, jaký typ produktu využívá, jak a kolik daná osoba splácí nebo splácela. Jde o počet úvěrových smluv, výše částek úvěrů a výše splátek. Součástí informací je historie splácení závazků a informace o jejich zajištění. V registru je vedena i pozitivní úvěrová historie, že klient splácí řádně a včas a zda daná osoba právě žádá o úvěrový produkt.

Jakým získat výpis z úvěrových registrů

Výpis z registrů BRKI a NRKI, nazývaný Úvěrová zpráva, lze získat on-line na www.kolikmam.cz za 160 Kč. Platit lze platební kartou, bankovním převodem a přes službu PayU i Mobito. On-line Úvěrová zpráva s elektronickým podpisem je k dispozici ihned v aplikaci kolikmam.cz i s možností tisku faktury. Osobně lze vyzvednout v Klientském centru BRKI a NRKI se sídlem Na Vítězné Pláni 1719/4, Praha 4, kde je Úvěrová zpráva vydána hned na místě s dokladem totožnosti, nejlépe OP a zaplatíte 200 Kč. Požádat lze i písemně. Žadatel s cizí státní příslušností musí mít podpis na žádosti písemně ověřen. Písemné výpisy z registrů jsou zasílány na dobírku po ČR.

SOLUS – registr dlužníků

Záznamy o osobě či firmě lze získat ve výpise z registrů SOLUS. Požádat lze i SMS zprávou. Informace o podání žádosti a aktuální ceně najdete na www.solus.cz. Sdružení SOLUS provozuje několik registrů a k půjčkám se váže Registr FO – registr fyzických osob – spotřebitelů a Registr IČ – registr právnických osob a fyzických osob – podnikatelů. SOLUS sdružuje banky, nebankovní úvěrové instituce, poskytovatele telekomunikačních služeb a dodavatele energií. Jde o negativní registry a je v nich záznam jen pokud jste nesplnili závazky a dostali se do prodlení. Poskytovatelé služeb si informace vyhledávají sami a nežádají o výpis.

Kdy se záznam objeví

Záznam se objeví, když nesplníte 3 splátky po sobě, na počátku smlouvy 2 a na konci 1 splátku, výše přesáhla 500 Kč, trvá přes 30 dní nebo jde o peněžitý dluh. Záznamy se aktualizují jednou měsíčně k 10. dni, jsou uchovávány 1 rok od splacení dluhu u služeb a 3 roky u banky nebo nebankovní úvěrové instituce. Jak dlouho trvá výmaz registru dlužníků a jak o něj požádat se dozvíte v odkaze.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *