Jak zažádat o zvýšení výživného (alimentů) – VZOR

Životní náklady na děti během let neustále stoupají a vyměřené výživné neboli alimenty není napořád. Neustále je třeba jeho výši přizpůsobovat aktuálním požadavkům dítěte. Ideální by byla samozřejmě dohoda s bývalým manželem, jenže tak to v praxi nebývá. Když to není možné, tak je nakonec nutné podat na soud návrh na zvýšení výživného.

Ke sjednocení vyměření výše alimentů pomáhají v současné době soudcům v České republice tabulky výživného, které jsou vyhotovené Ministerstvem spravedlnosti. Výše alimentů se aktuálně pohybuje od 9 % do 24 % příjmu rodiče, který má podle soudu povinnost platit alimenty. Čím je dítě starší, tím jsou pak teoreticky vyšší alimenty. Tabulka je bohužel pouze doporučující, konečné rozhodnutí je vždy v kompetenci daného soudu, protože život tak zcela jednoduše do tabulek dát prostě nelze. I když jsou některé případy podobné jako vejce vejci, naopak existují i značné rozdíly.

Věk Výše alimentů
Do 5 let 11 % až 15 %
6 let až 9 let 13 % až 17 %
10 let až 14 let 15 % až 19 %
15 let až 17 let 16 % až 22 %
Starší 18 let

19 % až 25 %

Praktický příklad placení alimentů

Pokud má rozvedený muž čistý započitatelný příjem 20 000 Kč, podle této tabulky by platil na své dítě, které žije v domácnosti s bývalou manželkou, od 2 200 Kč do 5 000 Kč.

Jak požádat, když chceme výživné zvýšit

Rozhodnutí o stanovení výše alimentů není konečné. Během let náklady na dítě stoupají. V případě zájmových kroužků nebo studia na vysoké škole jsou náklady mnohem vyšší. Pro dítě je nejlepší, když se bývalí manželé dokáží mezi sebou dohodnout. V případě nutnosti si pak sami po dohodě alimenty zvýší a dělají vše v zájmu dítěte. Dovedou brát ohled na své finanční možnosti a současný soukromý život. Často ale není dohoda možná a stanovená výše výživného již dávno neodpovídá skutečnosti. V tomto případě je pak nutné obrátit se na soud a požádat si o zvýšení výživného.

Matky na rodičovské dovolené

Finanční situace maminek na rodičovské dovolené dneska není vůbec jednoduchá, neboť velmi často nemají vlastní příjem z práce nebo třeba ze samostatné výdělečné činnosti. Výše alimentů by měla v tomto případě zohledňovat i skutečnost, že matka dítěte má momentálně mnohem složitější situaci v případě nutného skloubení péče o dítě a práce. V případě nemoci pak navíc musí zůstávat s dítětem doma a většinou není v praxi v práci častější čerpání paragrafu na nemocné dítě příliš vítáno. Matky samoživitelky jsou pod velkým tlakem a ve velmi svízelné situaci.

Návrh na zvýšení výživného

O zvýšení výživného lze požádat, i když má matka dítěte nějaké podněty, že se bývalému manželovi začalo v poslední době finančně mnohem lépe dařit. Návrhu na zvýšení výživného se není třeba bát. Podat soudu návrh na zvýšení výživného není složité. Většina matek zvládne podat tento návrh sama i bez pomoci advokáta. Za děti do 18 let podává návrh matka, může to být i otec, jestliže výživné platí matka dítěte. Děti starší 18 let si pak podávají tento návrh samy. V návrhu na zvýšení výživného je třeba především uvést důvody, proč má být toto výživné zvýšeno. Že životní náklady dítěte stouply nebo se příjmy otce dítěte zvýšily.

Praktický příklad podání návrhu

Návrh na zvýšení výživného se podáví k příslušnému okresnímu soudu. Pokud například začalo dítě hrát tenis a od posledního stanovení výživného uplynuly již tři roky, výdaje na kroužky ve volném čase k zajištění potřeb výrazně zvýšily. Otec dítěte mezitím v práci povýšil z řadového referenta na vedoucího obchodního oddělení a jeho příjem je vyšší než před třemi roky. Přiložte k žádosti jako důkaz potvrzení o zaplacených příspěvcích na tenis, hokej či angličtinu. Pokud vám soud zvýší z 1 500 Kč měsíčně částku na 2 500 Kč měsíčně, není to sice žádná výhra, ale každá koruna se počítá.

Rozhoduje soud

O určení výživného rozhoduje soud. Vychází přitom z potřeb dítěte a možností rodiče, který má povinnost výživné platit. Žádost se podává u soudu, který o výživném rozhodl ve 3 vyhotoveních. Z návrhu musí být zřejmí všichni účastníci řízení, oba rodiče a děti. Uveďte jméno a příjmení, datum narození i bydliště. Měl by obsahovat všechny důležité okolnosti. Připojte důležité důkazy, kopie rozhodnutí o výživném, doklady o výdajích i výdělek navrhovatele. Použijte náš odkaz Žádost o zvýšení alimentů – VZOR.

Žádost o zvýšení alimentů ke stáhnutí

Žádost o zvýšení alimentů VZOR k nahlédnutí

Okresní soud v ………………..

(přesná adresa soudu je do http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx)

Ke sp. zn. ………………….

Matka:                  ……………………………,

nar. ………………….. , 

bytem: ………………….

Otec:                     ……………………………

nar. ………………….. 

bytem: ……………………

                               doručovací adresa: ………………………..

Nezletilý:             ……………………………

nar. ………………….. 

bytem: ……………………

Nezletilá :            ……………………………

nar. ………………….. 

bytem: ……………………

Trojmo

Návrh matky na zvýšení výživného pro nezletilé děti

nezl………………..nar………………………….bytem………………………………

a

nezl………………..nar………………………….bytem……………………………….

I.

Rozsudkem Okresního soudu v ……….. , ze dne ………….. , č.j. ……………….. byl nezletilý …………. svěřen do mé výchovy a otci bylo uloženo přispívat na výživu částkou ……….. ,- Kč měsíčně na nezletilého………………. a ……………….,-Kč na nezletilou………….. Výživné otec řádně platí. V současné době toto výživné nestačí pokrýt zvýšené potřeby nezletilých a otec dohodu o navýšení odmítá.

Důkaz:                  rozsudek Okresního soudu v …………..  ze dne …………. , č.j. ……………

II.

Výživné bylo stanoveno v době, kdy byl nezletilý ……. 6 měsíců a nezletilá …………2 roky stará. Nyní je nezletilý žákem 4 třídy základní školy a s tím jsou spojené zvýšené výdaje. Nezletilý …….. je výjimečně talentovaný v plavání, bohužel si momentálně nemohu dovolit zaplatit zvýšené výdaje spojené se sportovními soutěžemi a pravidelným tréninkem (doprava, vybavení atd.). Nezletilý dosahuje v tomto odvětví velmi dobrých výsledků.

I nezletilá………. má mnoho zálib, zajímá se o zpěv a ráda by se sborem, ve kterém zpívá, absolvovala zájezdy, z kterých je mnoho zahraničních. To jí bohužel momentálně ze stávajících prostředků nemohu poskytnout. Ráda by navštěvovala dramatický kroužek, nicméně s ohledem na mou finanční situaci to není v možné.

Nezletilá………. má problémy se zuby, je třeba speciální rovnátka, která pojišťovna nehradí v celé výši.

Matka žije s nezletilým v bytě sama, náklady spojené s užíváním činí ………….. ,- Kč (nájemné + energie). Tato částka nezohledňuje měsíční výdaje na jídlo, které činí měsíčně kolem ………. Kč.  Pracuji jako ……………….u společnosti ……………. a můj příjem činí průměrně ……….. Kč měsíčně. 

Příjmy otce neznám, ale předpokládám, že se pohybují kolem ………….. ,-Kč měsíčně, pracuje jako …………. u společnosti ……………. . Zřejmě ale finanční nouzí netrpí, protože dle informací dětí, které ho navštěvují, má velmi luxusně vybavený byt a nedávno si zakoupil i nové auto.

Důkaz:                  výslech rodičů nezletilého

                               zprávy o příjmech matky

                               doklady o mimoškolních aktivitách dětí

III.

Vzhledem ke změně poměrů na straně nezletilého a jeho rodičů navrhuji, aby soud vydal tento: 

r  o  z  s  u  d  e  k

Výživné stanovené otci na nezletilého. ……..a nezletilou………………  rozsudkem Okresního soudu v ……………. ze dne ……………  č. j. …………………. částkou …………. Kč měsíčně se počínaje dnem ……..  zvyšuje na částku …………. Kč měsíčně, kterou je otec povinen platit k rukám matky vždy do 5. dne v měsíci předem.

Otec nezletilého ………….., nar. …………….  je povinen uhradit k rukám matky dlužné výživné za období od …………  do ………….  ve výši …………… Kč a dále za období od …………. do ………….. , doplatek na výživném ve výši ……………. Kč,  celkem tedy částku ve výši …………. Kč a to do 30 dnů od právní moci rozsudku.

V ………….  dne ………………….                 

                                                                                                                                                          ………………………….

Podpis žalobkyně

V případě nezaplacení plné částky výživného určené soudem:

Zároveň ať soud rozhodne o splacení dlužného výživného za dobu od………  do………………….., tedy částku ve výši………………….. a to do 30 dnů od právní moci rozsudku.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *