Smlouva o zápůjčce – Jak ji napsat + VZOR

Víte co je vlastně smlouva o zápůjčce? Přečtěte si před použitím námi přiloženého vzoru, o co se jedná a na co si dát pozor u zápůjčky peněz a jiných pohledávek. Po splatnosti pohledávky také zvažte takzvané uznání dluhu.

Co je to smlouva o zápůjčce

Smlouvu o zápůjčce smluvní strany uzavřou v případě, kdy se zapůjčitel zaváže přenechat jinému zastupitelnou věc, aby ji užil podle svého uvážení, a druhá strana, tedy vydlužitel, se zaváže po čase vrátit nikoliv tu samou věc, ale věc stejného druhu. Není to tedy ani bankovní půjčka či nebankovní půjčka. Často se používá pro finanční zápůjčky. Počítá se s tím, že vám nebudou vráceny ty samé bankovky. Dá se tak půjčit i věc, třeba nářadí nebo stavební materiál, když nemáte finanční rezervu.

Co musí obsahovat

Jak někomu zapůjčit, nebo jak si půjčit peníze nebo něco jiného? Smlouva o zápůjčce musí obsahovat iniciály a kontakty obou stran, přesnou specifikaci předmětu zápůjčky a její množství, dobu splatnosti, případnou výši smluvních úroků, úroků z prodlení a sankce v případě prodlení splácení. Nezapomeňte na datum a podpisy, které by měly být raději úředně ověřeny.

Jaká může být zápůjčka

Zápůjčka může být bezúročná, ale i s úroky. Smlouvu o zápůjčce upravuje občanský zákoník v ust. § 2390 a násl. Vzor může být se splacením celé částky do určitého data, ale i měsíčního splátkového kalendáře. Ani v rámci rodiny a přátel nepůjčujte na dobré slovo. U cizích osob neriskujte. Nepůjčujte bez nahlížení do registru a dlužníka si prověřte v insolvenčním rejstříku a zda nemá exekuce.

Formy zajištění ve smlouvě

V případě pochybností se ale obecně v každém případě doporučujeme každý případ pro jistotu konzultovat s advokátní kanceláří. Dalším způsobem zajištění ke smlouvě o zápůjčce lze využít například ručitelský závazek třetí osoby, v případech vyšších hodnot zapůjčovaných finančních prostředků i zástavní právo na nemovitosti, uznání dluhu či směnku.

Vyplňujte správně

Poměrně často se v praxi stává, že není směnka vytvořena vůbec, nebo je vyplněna špatně. Pak je neplatná, sporná nebo alespoň problematicky použitelná. Směnka je přísně formální právní úkon. A stačí malá chybička a směnka je vám k ničemu. Proto se doporučují směnky používat jen jako podpůrný a doplňující zajišťovací prostředek, nikoliv jako stoprocentní jistotu.

Smlouva o zápůjčce

Pokud si nevystačíte se vzorem a jde o složitější situaci nebo vyšší částku, oslovte advokátní kancelář, která vám v případě zájmu zpracuje a připraví kvalitní smlouvu o zápůjčce přímo na míru. U vyšších částek je absence některých částí nebo špatná formulace může znamenat zásadní chybu, kterou už bohužel nelze napravit. Vždy zvažte, jak moc druhé straně věříte a jak moc zapůjčujete.

Jak je to s chybami

Pokud je hodnota poskytované částky vyšší, pak se vyplatí zbytečně neriskovat. Pak se raději nespoléhejte jen na obecný vzor smlouvy o zápůjčce, který si stáhnete jen z internetu. Pokud totiž podceníte právní detaily, zajištění nebo podmínky ve smlouvě o zápůjčce, můžete mít problémy s vymožením pohledávky, pokud nebude řádně uhrazena. Vyplňujte správně a dokonale.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *