Jak změnit trvalé bydliště? Postup krok za krokem

Při změně trvalého bydliště se připravte na spoustu zdlouhavě strávených chvil na více úřadech. Proto je důležité mít podklady připravené tak, aby vás od přepážky nevraceli zpět a to, co potřebujete, jste vyřídili hned napoprvé. Co je všechno je třeba udělat pro změnu trvalého bydliště?

Podívejme se, kam všude se musíte vydat, co vyřídit a co k tomu mít s sebou. Připravte se na čekací lhůty při vyřizování potřebných dokladů, na průběh vyřizování u dětí, dospělých i seniorů, nebo jak je to při stěhování u nás a do zahraničí. 

Trvalé bydliště

Každý občan České republiky může mít pouze jedno místo trvalého pobytu. Znamená adresu, která je pro úřady směrodatná. Místo trvalého pobytu musíte mít v objektu, který je určen k bydlení a je označen popisným nebo evidenčním číslem. Při změně trvalého bydliště musíte oběhat několik úřadů. Samotná změna trvalého pobytu se dá vyřídit na příslušném úřadě a trvalou adresu změníte jedním formulářem. Jenže navíc musíte vyměnit spoustu dokladů, což trvá.

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Na ohlašovně obecního úřadu v místě nového trvalého pobytu vyplníte a podepíšete „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a zaplatíte za něj 50 korun. Ustřihnou vám rožek občanky a vydají vám prozatímní doklad s uvedenou novou i starou adresu.

Dokumenty k doložení nové adresy

Při koupi nemovitosti se prokážete výpisem z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvou s razítkem KN. Při nájmu nájemní smlouvou nebo písemným a úředně ověřeným souhlasem vlastníka. Vlastník může jít na úřad i s vámi a podpisem souhlas potvrdit osobně. Ohlašovna provede zápis o změně adresy do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří pracovních dnů.

Změna trvalého bydliště dítěte

Pokud jste vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti, můžete na tuto adresu přihlásit i další osoby, jako manžela, manželku a děti. I oni si musejí změnit osobní doklady. Při přihlašování musíte vyplnit souhlas. Pokud má dítě dětskou občanku, musíte ji doložit a zařídit novou.

Co vše je třeba změnit a nahlásit

Změnu trvalého pobytu musíte nahlásit:

 • u zdravotní pojišťovny
 • na finančním úřadě
 • na správě sociálního zabezpečení
 • na živnostenském úřadě
 • případně na úřadě práce

O změně adresy trvalého pobytu nezapomeňte informovat:

 • svého zaměstnavatele
 • všechny pojišťovny
 • spoření
 • banku
 • lékaře
 • telefonního operátora
 • provést registraci k popelnicím a platbě za odpad
 • poštu, využíváte-li SIPO nebo pobíráte důchod
 • a další instituce

Nový občanský průkaz

Ze zákona musíte po změně trvalého bydliště požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu bez poplatku. Nový občanský průkaz si vyzvednete do 30 dnů. Za poplatek 1 000 korun je zrychlené vydání do 24 hodin nebo za 500 korun do 5 pracovních dnů.

Řidičský průkaz

Řidičský průkaz e nemusí měnit, pokud se stěhujete v rámci jednoho města nebo obce. V ostatních případech je nutné žádat o nový řidičák a změnu nahlásit do 5 dnů. Správní poplatek je 50 korun, za expresní vydání do 5 dnů.

Změna trvalého bydliště při pobírání důchodu

Pokud si vybíráte důchod složenkou na poště, musíte jí změnu nahlásit. Ta pak výplatu důchodu nahlásí na příslušnou poštu i české správě sociálního zabezpečení – ČSSZ. Pokud důchod dostáváte na účet, změnu nahlaste to na ČSSZ dopisem s podpisem.

Změna trvalého pobytu do zahraničí

Pokud ukončujete trvalý pobyt na území České republiky, můžete to sdělit ohlašovně podle místa trvalého bydliště nebo na velvyslanectví České republiky v zahraničí. K žádosti musíte předložit občanský průkaz nebo cestovní pas. Změnu lze ohlásit přes datovou schránku nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *