Jak se zbavit exekuce?

Každý z nás se může někdy dostat do prodlení s úvěrem. Stačí výpadek příjmů při ztrátě zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci a prodlení se splátkami úvěrů je tady. Dostat se do dluhové pasti, která vyústí do nařízené exekuce, není nic příjemného. Dají se potíže s nesplacenými úvěry i jinak? Podívejme se na možná řešení.

Osobní bankrot pro řešení nesplacených půjček

Situace, kdy dlužník nezvládá splácet úvěr a dluh se neúměrně navyšuje, nemusí končit obstavením majetku soudním exekutorem. Můžete vyhlásit osobní bankrot. Insolvence neboli oddlužení je proces založený na sjednocení závazků dlužníka do jednoho společného, který se splácí v jedné stanovené splátce. Insolvence je kolektivní způsob řešení a poměrným způsobem se uspokojují všichni věřitelé.

Za 3 roky bez dluhů

Oddlužení proběhne formou prodeje majetku nebo splátkovým kalendářem. U splátkového kalendáře musí dlužník splácet 3 až 5 let. Úspěšné oddlužení končí úhradou 100 % dluhů, nebo v okamžiku, kdy dlužník uhradí za 3 roky alespoň 60 % dluhů, anebo pokud dlužník uhradí alespoň 30 % dluhů za 5 let.

Kdy vám hrozí exekuce

Exekuce je individuální oproti insolvenci postup vymáhání pohledávky věřitele vůči dlužníkovi. Jde o výkon exekučního titulu, který spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka ve prospěch věřitele, tedy soudně vynucené splacení dluhů. Nejčastěji se provádí srážkami ze mzdy, obstavením účtu nebo prodejem movitých a nemovitých věcí. Podívejte se na exekuce ve statistikách.

Jak ukončit exekuce

Novela exekučního řádu umožní od roku 2023 dlouhodobé exekuce zastavit při přednostním splácením dluhu na jistinu a zastavení bezvýsledných exekucí. Proto je důležité si prověřit, kde všude dlužím peníze. Exekutor bude muset po věřiteli po ukončení 6 let vymáhání dluhů bez výsledku požadovat zálohu na pokračování vymáhání. Maximální délka vymáhání dluhu, na kterém není nic vymoženo, je 12 let.

Exekuce versus insolvence

Je důležité si ujasnit, co je cílem obou procesů. Zatímco účelem exekuce je pouhé uspokojení pohledávky věřitele, cílem insolvenčního řízení je naopak zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení. Insolvence tedy pomáhá oběma stranám. Pokud v termínech stále plavete, je nejvyšší čas si zvýšit finanční gramotnost. Dlužníkům, kteří díky ní mají možnost snížit své dluhy, ale i věřitelům, kterým bude uhrazena alespoň určitá část jejich pohledávek.

investovani_pr_xtb

Je výhodnější exekuce nebo insolvence?

Pokud se ptáte, co je výhodnější, vždy záleží na okolnostech a možnostech dlužníka. Minimálně z hlediska času i nadále platí, že je proces oddlužení krátkodobější záležitostí, protože končí při splacení 30 % dluhů nejpozději za 5 let s následným prominutím nesplacených dluhů a při splacení 60 % dluhů dokonce už za 3 roky.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *