Co znamená zkratka IBAN a SWIFT a k čemu slouží

Při mezinárodních platbách je třeba postupovat jednotně. Pokud uděláte jen jeden krok chybně, transakce se nedokončí. Proto existuje standardizovaný postup a kódy. Podívejme se na ně.

IBAN – International Bank Account Number

Číslo účtu v mezinárodním formátu odsouhlaseném v rámci EHP – Evropský hospodářský prostor skládající se z 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island. V tomto formátu jej uvádí banka klientovi, tedy majiteli účtu na výpisu z účtu. Používá se při platbě na účet v rámci EHP. Díky IBAN lze snadno provádět platby do zahraničí a banky převod mezi bankami rychle zpracují.

IBAN je zkratka pro International bank account numer – Mezinárodní číslo bankovního účtu. Jde o mezinárodně uznávané číslo bankovního konta vymezené mezinárodní normou ISO 13616. Může obsahovat číslice i písmena a maximální počet alfanumerických znaků je 34. Můžete tak poslat peníze do ciziny v cizích měnách.

IBAN pro české banky má 24 znaků. Elektronicky se IBAN zpracovává bez mezer, ale v písemné formě se uvádí ve skupinách po 4 znacích oddělených mezerami. První 2 znaky určují mezinárodní kód státu, kam je platba posílána. Při zadání platby si zapsaný kód pečlivě prověřte, i když je to bankovní půjčka. Registrační autoritou pro formát IBAN je SWIFT.

SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

SWIFT je identifikační kód banky s 8 až 11 čísly pro mezinárodní platební styk, který je vykonávaný přes S.W.I.F.T. Celý název Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci.

Každá zúčastněná banka má svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje. Skládá se z kódu banky, z kódu krajiny a z lokalizačního kódu. SWIFT kód neboli BIC kód s celým názvem Bank Identifier Code – bankovní identifikační kód slouží s IBAN číslem účtu a jménem účtu ke směrování plateb ze zahraničí. Skládá z následujících znaků:

  • čtyřmístný kód banky např. FIOB – Fio banka, a.s. Praha
  • dvoumístného kódu země, identifikujícího zemi nebo geografické území, na němž je umístěno sídlo banky – CZ pro ČR
  • dvoumístného kódu místa či regionu např. PP pro Prahu
  • volitelného třímístného kódu dané pobočky banky

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *