Rodičovský příspěvek pro rok 2020 – Výše a jak zažádat

Rodičovský příspěvek je finanční pomocí rodičům s malými dětmi do čtyř let věku. Rodičovské příspěvky lze čerpat pouze na nejmladší dítě. Jaká je výše rodičovského příspěvku v roce 2020 a jak jej čerpat?

Mateřská dovolená

Při mateřské dovolené vzniká nárok na Peněžitou pomoc v mateřství. Mohou ji čerpat ženy, které si platily nemocenské pojištění. Max. doba pobírání je 28 týdnů, nebo 37 týdnů, pokud šlo o dvojčata či vícerčata. Datum nástupu musí být v období 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Po šestinedělí mohou jít na mateřskou i muži s předložením písemného souhlasu matky dítěte.

 

Rodičovská dovolená

Na rodičovskou dovolenou mají nárok ženy i muži, i když jsou nezaměstnaní nebo se jedná o OSVČ. Příspěvek činil 220 000 Kč na dítě, v případě dvojčat a vícerčat 330 000 Kč. Zvýšenou částku mohou využít i rodiče splňující podmínky a pobírající podporu v současnosti. Částku mohou rodiče čerpat maximálně po dobu čtyř let. Vláda schválila jeho navýšení o 80 000 Kč od 1. ledna 2020. U vícerčat pak o 120 000 Kč. Nově je celková částka rodičovského příspěvku 300 000 a 450 000 pro rodiče vícerčat, což činí opět jeden a půl násobek základního rodičovského příspěvku.

Koho se navýšení týká

Navýšení se týká všech, co budou i po 1. 1. 2020 pobírat rodičovský příspěvek. Tento měsíční rodičovský příspěvek se nezvýší automaticky. Zvýší se jen celková částka a automaticky se prodlouží doba čerpání rodičovského příspěvku. Zažádat si musíte jen o eventuální zvýšení měsíční částky, pokud byste do čtyř let věku dítěte nestihli částku vyčerpat. I v lednu 2020 bude rodičovský příspěvek vyplácen ve stejné výši, jaká danému rodiči náležela za prosinec 2019.

Pokud chcete navýšit obnos, který vám má každý měsíc stát poslat, požádejte si na příslušném Úřadu práce buď osobně, pomocí elektronického formuláře, nebo zašlete žádost zaslat poštou. Měsíční částku si lze zvýšit 1x za 3 měsíce. Při změně se od částky 300 000 nebo 450 000 u vícerčat odečte již vyplacená částka a zbytek se následně přepočítá podle vámi zvolené délky vyplácení.

Nárok na rodičovský příspěvek

Podmínkou je celodenní péče o dítě mladší čtyř let. Nelze pobírat Peněžitou pomoc v mateřství a rodičovskou současně. Nelze ani současně pobírat Příspěvek na péči hendikepovaných dětí. Podmínka celodenní péče je splněna u dítěte mladšího 2 let, které navštěvuje jesle do 92 hodin měsíčně. Doposud se jednalo jen o 46 hodin měsíčně. Děti ve věku od 2. do 4. let mohou školku navštěvovat bez omezení. Výdělky rodičů pobírající příspěvky nejsou sledovány. Rodič musí zajistit péči o dítě jinou dospělou osobou. 

Rodičovský příspěvek 2020

Měsíční výše příspěvku se liší dle předem vybrané délky čerpání. Posuzuje se i mzda rodiče s vyšším příjmem, který si platil nemocenské pojištění. Rodičovskou mohou čerpat i rodiče, jenž byli nezaměstnaní, nebo si nemocenské pojištění neplatili. Dávky lze čerpat do završení čtyř let u nejmladšího dítěte.

 • maximální měsíční částka činila 36 750 Kč a 55 125 Kč u vícerčat, od roku 2020 se maximální hranice 40 080 Kč a 60 120 u vícerčat
 • minimální měsíční částka je i nadále 50 Kč
 • maximální doba čerpání příspěvku je do 4 let věku dítěte
 • minimální doba čerpání je 6 měsíců
 • rodičovský příspěvek na 3 roky měsíčně činil 6 111 Kč, nyní jde o 8 333 Kč
 • rodiče nezaměstnaní a s nízkou mzdou mohli čerpat max. 7 600 Kč měsíčně necelé 3 roky, nyní jde o maximální částku 10 000 Kč
 • rodiče, kteří neměli nárok na PPM u vícerčat, budou moci čerpat nejvyšší měsíční rodičovský příspěvek 15 000 Kč, který byl dosud 11 400 Kč

Změna délky doby čerpání příspěvku

Rodiče mohou každé 3 měsíce měnit výši, dobu a osobu čerpání rodičovského příspěvku. Zůstatek nečerpané částky celkového příspěvku se vydělí zbytkem měsíců, např. když je matka opět těhotná a nestihla by vyčerpat celý příspěvek. Částku nelze vyčerpat najednou. Pokud rodičům nevychází výpočet nemocenského pojištění dostatečně vysoko, zůstává částka na maximu 10 000 Kč a zbytek nevyplacených příspěvků propadne státu. Má-li dostatečně vysoké příjmy jen jeden z rodičů, dokládá na úřad práce potvrzení o nemocenském pojištění, i když není pečujícím rodičem.

Jak nepřijít o navýšení

Rodičům, kteří už rodičovský příspěvek pobírají, nevzniká automaticky nárok na navýšení o celých 80 000 Kč. Délku a výši rodičovského příspěvku lze však měnit 1x za 3 měsíce a minimum na měsíc je 50 Kč. Pokud již rodičovský příspěvek čerpáte a vaše dítě ještě nemá 4 roky, snižte si měsíční částku rodičovského příspěvku tak, aby se jeho další čerpání přesunulo co nejvíce do roku 2020. Tím získáte nárok na navýšený rodičovský příspěvek a následně lze příspěvek zase zvýšit.

Záleží také na měsíční výši předchozího příjmu rodičů. Maximální výše měsíční rodičovské může dosáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, ze kterého se počítala peněžitá pomoc v mateřství. Maximálně můžete měsíčně čerpat tolik, kolik jste dostávali na mateřské.

V případě, že už jste většinu peněz z rodičovského příspěvku vybrali, je třeba, aby vám čerpání rodičovského příspěvku vydrželo co nejdelší dobu. Využijte možnost snížení částky klidně až na 50 Kč za měsíc, abyste na navýšení dávky dosáhli a stihli tak vybrat co nejvíce peněz. Lze tedy nejprve rodičovský příspěvek snížit, rozložit ho na delší dobu, a pak jej během roku 2020 zase navýšit.

Kvůli limitu čtyř let věku dítěte si dejte pozor, abyste čerpání neprodloužili až moc a stihli vybrat maximum částky. Na Úřadě práce vám s výpočtem pomohou. Pamatujte i na to, že se pobírání rodičovského příspěvku nevylučuje s návratem do práce a můžete si při jeho pobírání i vydělávat.

Na co si dát pozor

Pokud má být poslední měsíční dávka rodičovského příspěvku nižší než je standardní měsíční dávka, bude vyplacena společně s dávkou předposlední. Za ukončení pobírání příspěvku se považuje předchozí měsíc. Dávka se totiž vyplácí zpětně.

Co je třeba ke změně výše rodičovského příspěvku

 • občanský průkaz
 • formulář „Volba výše rodičovského příspěvku“

Tiskopis je k dispozici na pracovištích Úřadu práce i na internetu. Můžete si jej stáhnout a vyplnit doma před návštěvou úřadu, nebo až na úřadě. Pokud máte zaručený elektronický podpis nebo datovou schránku, lze jej odeslat i online.

Jak, kdy a kde žádat o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek se vyřizuje na úřadě práce. Formulář žádosti lze vyplnit i online na oficiálních stránkách MPSV. Nemáte-li na mateřskou dovolenou nárok, požádejte o rodičovskou podporu co nejdříve po porodu. Dávky se dají vyplácet i zpětně, maximálně však 3 měsíce. Pokud máte nárok na mateřskou, stačí požádat pár měsíců před vypršením mateřské. Při vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek potřebujete:

 • průkaz totožnosti
 • rodné listy dětí do 4 let věku
 • doklad o výši a délce pobírání mateřské
 • potvrzení příjmů více výdělečného rodiče, nebo o platbě nemocenského pojištění u OSVČ
 • rozhodnutí o částce a délce pobírání příspěvku
 • pokud dáváte dítě do jeslí, potvrzení, kolik času tam stráví týdně

Rozdíl rodičovské a mateřské­­­­­­­­­

Pro připomenutí uvádíme hlavní rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou:

Peněžitá pomoc
v mateřství
Rodičovský
příspěvek
Kdo má nárok Matka a po šestinedělí otec Kterýkoliv z rodičů
Jak dlouho 196 dnů a 259 dnů u vícerčat až do 4 let
Měsíční příspěvek (0 Kč) 8 430 Kč – 36 750 Kč  50 Kč až 40 080 Kč
Můžete pracovat Po šestinedělí Ano
Kde se vyřizuje? Váš zaměstnavatel Úřad práce

Maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku pro rodiče s nárokem na PPM v roce 2020

Maximální možný měsíční příspěvek pro rodiče, kteří měli nárok na peněžitou pomoc v mateřství je do koce roku 2019 stejný, jako byla výše peněžité pomoci v mateřství. Do konce roku 2019 šlo o částku maximálně 36 750 Kč a 55 125 Kč u vícerčat bez ohledu na předchozí příjmy rodiče. Od začátku roku 2020 se maximální hranice posouvá na 40 080 Kč a na 60 120 Kč u vícerčat. Minimální výše rodičovského příspěvku zůstane 50 Kč.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *