Jak zažádat o rodičovský příspěvek a jaká je výše?

Od ledna 2020 se změnila výše rodičovského příspěvku a jeho měsíční výplata. V roce 2021 žádné změny nenastanou. Kdo na tyto peníze dosáhne, jak o příspěvek zažádat? Podívejte se na to.

V roce 2021 se žádné změny v legislativě nechystají. Od ledna 2020 se rodičovský příspěvek zvýšil o 80 000 korun na 300 000 korun. U vícerčat se příspěvek zvýší na 450 000 korun. Rodičovský příspěvek se nejčastěji vyplácí po 28 týdnech mateřské dovolené a u vícerčat po 37 týdnech, kdy matka pobírá peněžitou pomoc v mateřství. Rodiče, kteří na „mateřskou“ nárok nemají, jej mohou začít pobírat po narození dítěte. Mohou to být studentky nebo podnikatelky, které si neplatily dobrovolné nemocenské pojištění.

Mateřská dovolená

Při mateřské dovolené vzniká nárok na Peněžitou pomoc v mateřství. Mohou ji čerpat ženy, které si platily nemocenské pojištění. Max. doba pobírání je 28 týdnů, nebo 37 týdnů, pokud šlo o dvojčata či vícerčata. Datum nástupu musí být v období 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Po šestinedělí mohou jít na mateřskou i muži s předložením písemného souhlasu matky dítěte.

Rodičovská dovolená

Na rodičovskou dovolenou mají nárok ženy i muži, i když jsou nezaměstnaní nebo se jedná o OSVČ. Příspěvek dříve činil 220 000 Kč na dítě, v případě dvojčat a vícerčat 330 000 Kč. Zvýšenou částku mohou využít i rodiče splňující podmínky a pobírající podporu v současnosti. Částku mohou rodiče čerpat maximálně po dobu čtyř let. Vláda schválila jeho navýšení o 80 000 Kč od 1. ledna 2020 a v roce 2021 se nic nemění. U vícerčat pak o 120 000 Kč. Nově je celková částka rodičovského příspěvku 300 000 a 450 000 pro rodiče vícerčat, což činí opět jeden a půl násobek základního rodičovského příspěvku.

Kdo má na zvýšenou mateřskou nárok

Na 300 000 korun mají nárok kromě budoucích rodičů i ti, co v současné době příspěvek pobírají, ale ještě ho nevyčerpali. Budou pokračovat až do vyčerpání přidaných 80 000 korun nebo do dosažení 4 let věku dítěte, maximální věkové hranice pro čerpání příspěvku. Ti, co už jej vyčerpali, nárok nemají.

Jak dostanu rodičovský příspěvek

Rodiče řeší jen případné úpravy čerpání měsíční částky, o což lze požádat 1x za 3 měsíce. Žádat o změnu výše měsíčního příspěvku lze osobně na ÚP, elektronickým formulářem nebo poštou. Rodičovský příspěvek byl pro všechny, kteří ho pobírali i po 1. lednu 2020 navýšen automaticky a nebylo třeba žádat na úřadech práce o zvýšení celkové částky. Příjemci jsou vždy o všech změnách informováni dopisem. Ani zde se nic nemění.

Jak dlouho lze rodičovský příspěvek čerpat

Příspěvek lze pobírat maximálně do 4 let věku dítěte. Vyčerpat ho lze dřív. Záleží na mzdě, kterou rodič pobíral před nástupem na mateřskou dovolenou. Ze mzdy se vypočítává peněžitá pomoc v mateřství předcházející rodičovskému příspěvku a určuje jeho maximální výši. Částka nemůže být vyšší než 70 % 30-ti násobku denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců. Do žádosti o dávku se uvádí mzda rodiče, který má vyšší plat.

Změna výše příspěvku

Délku a výši rodičovského příspěvku lze měnit 1x za 3 měsíce a minimum na měsíc je 50 Kč. Maximální výše měsíční rodičovské může dosáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, ze kterého se počítala peněžitá pomoc v mateřství. Maximálně můžete měsíčně čerpat tolik, kolik jste dostávali na mateřské. Pamatujte i na to, že se pobírání rodičovského příspěvku nevylučuje s návratem do práce a můžete si při jeho pobírání i vydělávat. Mohlo by vás také zajímat, jak je to s alimenty.

Na co si dát pozor

Pokud má být poslední měsíční dávka rodičovského příspěvku nižší než je standardní měsíční dávka, bude vyplacena společně s dávkou předposlední. Za ukončení pobírání příspěvku se považuje předchozí měsíc. Dávka se totiž vyplácí zpětně.

Co je třeba ke změně výše rodičovského příspěvku

 • občanský průkaz
 • formulář „Volba výše rodičovského příspěvku“

Tiskopis je k dispozici na pracovištích Úřadu práce i na internetu. Můžete si jej stáhnout a vyplnit doma před návštěvou úřadu, nebo až na úřadě. Pokud máte zaručený elektronický podpis nebo datovou schránku, lze jej odeslat i online.

Jak, kdy a kde žádat o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek se vyřizuje na úřadě práce. Formulář žádosti lze vyplnit i online na oficiálních stránkách MPSV. Nemáte-li na mateřskou dovolenou nárok, požádejte o rodičovskou podporu co nejdříve po porodu. Dávky se dají vyplácet i zpětně, maximálně však 3 měsíce. Pokud máte nárok na mateřskou, stačí požádat pár měsíců před vypršením mateřské. Při vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek potřebujete:

 • průkaz totožnosti
 • rodné listy dětí do 4 let věku
 • doklad o výši a délce pobírání mateřské
 • potvrzení příjmů více výdělečného rodiče, nebo o platbě nemocenského pojištění u OSVČ
 • rozhodnutí o částce a délce pobírání příspěvku
 • pokud dáváte dítě do jeslí, potvrzení, kolik času tam stráví týdně

Rozdíl rodičovské a mateřské­­­­­­­­­

Pro připomenutí uvádíme hlavní rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou:

Peněžitá pomoc
v mateřství
Rodičovský
příspěvek
Kdo má nárokMatka a po šestinedělí otecKterýkoliv z rodičů
Jak dlouho196 dnů a 259 dnů u vícerčataž do 4 let
Měsíční příspěvek(0 Kč) 8 430 Kč – 36 750 Kč 50 Kč až 40 080 Kč
Můžete pracovatPo šestinedělíAno
Kde se vyřizuje?Váš zaměstnavatelÚřad práce

Maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku pro rodiče s nárokem na PPM v roce 2021

I zde částky v roce 2021 zůstávají stejné. Maximální možný měsíční příspěvek pro rodiče, kteří měli nárok na peněžitou pomoc v mateřství byl do koce roku 2019 stejný, jako byla výše peněžité pomoci v mateřství. Do konce roku 2019 šlo o částku maximálně 36 750 Kč a 55 125 Kč u vícerčat bez ohledu na předchozí příjmy rodiče. Od začátku roku 2020 se maximální hranice posunula na 40 080 Kč a na 60 120 Kč u vícerčat. Minimální výše rodičovského příspěvku zůstala 50 Kč.

Maximální částka měsíčního čerpání

Pokud rodič nedoloží předchozí příjmy, může čerpat 10 000 korun a u vícerčat 15 000 korun. V opačném případě je maximální hranice stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. U vysoké mzdy je maximální možná výše příspěvku 42 720 korun měsíčně a u vícerčat 1,5násobek v délce až 7 měsíců. Nejnižší měsíční částka rodičovského příspěvku je 50 korun měsíčně.

Víte že:

 • Při pobírání rodičovského příspěvku můžete chodit do práce, a to i u zaměstnavatele, u kterého rodič pracoval před rodičovskou. Omezení je jen u děti mladších 2 let.
 • Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let do předškolního zařízení je 92 hodin měsíčně a o rodičovský příspěvek nepřijdete.
 • Docházka dítěte nad 2 roky se nesleduje.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *