Jak zažádat o rodičovský příspěvek a jaká je výše?

Od ledna se mění výše rodičovského příspěvku a jeho měsíční výplata. Kdo na víc peněz nyní dosáhne, jak o příspěvek zažádat a jaké novinky nastaly? Podívejte se na to.

Od ledna 2020 se rodičovský příspěvek zvyšuje o 80 000 korun na 300 000 korun. U vícerčat se příspěvek zvýší na 450 000 korun. Rodičovský příspěvek se nejčastěji vyplácí po 28 týdnech mateřské dovolené a u vícerčat po 37 týdnech, kdy matka pobírá peněžitou pomoc v mateřství. Rodiče, kteří na „mateřskou“ nárok nemají, jej mohou začít pobírat po narození dítěte. Mohou to být studentky nebo podnikatelky, které si neplatily dobrovolné nemocenské pojištění.

Kdo má na zvýšenou mateřskou nárok

Na 300 000 korun mají nárok kromě budoucích rodičů i ti, co v současné době příspěvek pobírají, ale ještě ho nevyčerpali. Budou pokračovat až do vyčerpání přidaných 80 000 korun nebo do dosažení 4 let věku dítěte, maximální věkové hranice pro čerpání příspěvku. Ti, co už jej vyčerpali, nárok nemají.

Jak dostanu rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je pro všechny, kteří ho budou pobírat i po 1. lednu 2020 navýšen automaticky a není třeba žádat na úřadech práce o zvýšení celkové částky. Příjemci jsou o změnách informováni dopisem. Rodiče řeší jen případné úpravy čerpání měsíční částky, o což lze požádat 1x za 3 měsíce. Žádat o změnu výše měsíčního příspěvku lze osobně na ÚP, elektronickým formulářem nebo poštou.

Jak dlouho lze rodičovský příspěvek čerpat

Příspěvek lze pobírat maximálně do 4 let věku dítěte. Vyčerpat ho lze dřív. Záleží na mzdě, kterou rodič pobíral před nástupem na mateřskou dovolenou. Ze mzdy se vypočítává peněžitá pomoc v mateřství předcházející rodičovskému příspěvku a určuje jeho maximální výši. Částka nemůže být vyšší než 70 % 30-ti násobku denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců. Do žádosti o dávku se uvádí mzda rodiče, který má vyšší plat.

Maximální částka měsíčního čerpání

Pokud rodič nedoloží předchozí příjmy, může čerpat 10 000 korun a u vícerčat 15 000 korun. V opačném případě je maximální hranice stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. U vysoké mzdy je maximální možná výše příspěvku 42 720 korun měsíčně a u vícerčat 1,5násobek v délce až 7 měsíců. Nejnižší měsíční částka rodičovského příspěvku je 50 korun měsíčně.

Víte že:

  • Při pobírání rodičovského příspěvku můžete chodit do práce, a to i u zaměstnavatele, u kterého rodič pracoval před rodičovskou. Omezení je jen u děti mladších 2 let.
  • Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let do předškolního zařízení je 92 hodin měsíčně a o rodičovský příspěvek nepřijdete.
  • Docházka dítěte nad 2 roky se nesleduje.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *