Jak zažádat o rodičovský příspěvek a jaká je výše?

Od 1. 1. 2024 se zvyšuje výše rodičovského příspěvku. Kdo na tyto peníze dosáhne, jak o příspěvek zažádat? Podívejte se na to.

Pro děti narozené od 1. 1. 2024 (včetně) bude Úřad práce ČR poskytovat finanční podporu až do dosažení věku 3 let, nebo do vyčerpání celkové částky 350 000 Kč. Naopak pro děti narozené do 31. 12. 2023 (včetně) bude dávka poskytována až do dosažení věku 4 let, nebo do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč.

Mateřská dovolená

Při mateřské dovolené vzniká nárok na Peněžitou pomoc v mateřství. Mohou ji čerpat ženy, které si platily nemocenské pojištění. Max. doba pobírání je 28 týdnů, nebo 37 týdnů, pokud šlo o dvojčata či vícerčata. Datum nástupu musí být v období 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Po šestinedělí mohou jít na mateřskou i muži s předložením písemného souhlasu matky dítěte.

Rodičovská dovolená

Na rodičovskou dovolenou mají nárok ženy i muži, i když jsou nezaměstnaní nebo se jedná o OSVČ.

Pro děti, které byly narozené do 31. 12. 2023 (včetně) bude dávka poskytována až do dosažení věku 4 let, nebo do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč. U vícerčat to byla částka 450 000 Kč.

Pro děti narozené od 1. 1. 2024 (včetně) je stanovena finanční podpora až do dosažení věku 3 let, nebo do vyčerpání celkové částky 350 000 Kč. Částku mohou rodiče čerpat maximálně po dobu tří let. U vícerčat pak je celková částka rodičovského příspěvku 525 000 .

Kdo má na zvýšenou mateřskou nárok

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká výhradně v případě nejmladšího potomka v rodině. Pro děti narozené od 1. 1. 2024 (včetně) bude Úřad práce ČR poskytovat příspěvek do dosažení věku 3 let nebo do vyčerpání celkové částky 350 000 Kč.

Jak dostanu rodičovský příspěvek

Rodiče řeší jen případné úpravy čerpání měsíční částky, o což lze požádat 1x za 3 měsíce. Žádat o změnu výše měsíčního příspěvku lze osobně na ÚP, elektronickým formulářem nebo poštou.

Jak dlouho lze rodičovský příspěvek čerpat

Nově lze, příspěvek pobírat maximálně do 3 let věku dítěte. Vyčerpat ho lze dřív. Záleží na mzdě, kterou rodič pobíral před nástupem na mateřskou dovolenou. Ze mzdy se vypočítává peněžitá pomoc v mateřství předcházející rodičovskému příspěvku a určuje jeho maximální výši. Částka nemůže být vyšší než 70 % 30-ti násobku denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců. Do žádosti o dávku se uvádí mzda rodiče, který má vyšší plat.

Změna výše příspěvku v roce 2024

Délku a výši rodičovského příspěvku lze měnit 1x za 3 měsíce a jako minimum na měsíc se uvádí 100 Kč, i když nic jako minimální rodičovská, není v zákoně přímo stanoveno. Jinak by se příspěvek vyplácel čtvrtletně ne měsíčně.

Maximální výše měsíční rodičovské může dosáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, ze kterého se počítala peněžitá pomoc v mateřství. Maximálně můžete měsíčně čerpat tolik, kolik jste dostávali na mateřské.

Pamatujte i na to, že se pobírání rodičovského příspěvku nevylučuje s návratem do práce a můžete si při jeho pobírání i vydělávat. Mohlo by vás také zajímat, jak je to s alimenty.

Na co si dát pozor

Pokud má být poslední měsíční dávka rodičovského příspěvku nižší než je standardní měsíční dávka, bude vyplacena společně s dávkou předposlední. Za ukončení pobírání příspěvku se považuje předchozí měsíc. Dávka se totiž vyplácí zpětně.

Co je třeba ke změně výše rodičovského příspěvku

 • občanský průkaz
 • formulář „Volba výše rodičovského příspěvku“

Tiskopis je k dispozici na pracovištích Úřadu práce i na internetu. Můžete si jej stáhnout a vyplnit doma před návštěvou úřadu, nebo až na úřadě. Pokud máte zaručený elektronický podpis nebo datovou schránku, lze jej odeslat i online.

Jak, kdy a kde žádat o rodičovský příspěvek

Žádost o rodičovský příspěvek se vyřizuje na úřadě práce. Formulář žádosti lze vyplnit i online na oficiálních stránkách MPSV. Nemáte-li na mateřskou dovolenou nárok, požádejte o rodičovskou podporu co nejdříve po porodu. Dávky se dají vyplácet i zpětně, maximálně však 3 měsíce. Pokud máte nárok na mateřskou, stačí požádat pár měsíců před vypršením mateřské. Při vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek potřebujete:

 • průkaz totožnosti
 • rodné listy dětí do 3 let věku
 • doklad o výši a délce pobírání mateřské
 • potvrzení příjmů více výdělečného rodiče, nebo o platbě nemocenského pojištění u OSVČ
 • rozhodnutí o částce a délce pobírání příspěvku
 • pokud dáváte dítě do jeslí, potvrzení, kolik času tam stráví týdně

Rozdíl rodičovské a mateřské­­­­­­­­­

Pro připomenutí uvádíme hlavní rozdíl mezi rodičovskou a mateřskou:

Peněžitá pomoc
v mateřství
Rodičovský
příspěvek
Kdo má nárokMatka a po šestinedělí otecKterýkoliv z rodičů
Jak dlouho196 dnů a 259 dnů u vícerčataž do 3 let
Můžete pracovatPo šestinedělíAno
Kde se vyřizuje?Váš zaměstnavatelÚřad práce

Maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku pro rodiče s nárokem na PPM v roce 2024

Maximální možný měsíční příspěvek pro rodiče, kteří měli nárok na peněžitou pomoc je maximálně částka 53 910 Kč měsíčně (u vícerčat je to 80 865 Kč).

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Vzhledem k tomu, že maximální měsíční částka rodičovského příspěvku, odpovídá 70% z 30 násobku vyměřovacího základu pro PPM se zvýšením redukčních hranic se zvyšuje i maximální částka pro rodičovskou.

 • Maximální měsíční rodičovská v roce 2024 = 53 910 Kč.

Obecně platí, že maximální možná rodičovská je stejná, jako byla mateřská za měsíc, tedy 30 dní. U dvojčat je to 1,5 násobek toho, kolik to bylo během mateřské.

Maximální částka měsíčního čerpání

Rodičovský příspěvek je ve výši 350 000 Kč nebo 525 000 Kč na dvojčata. V závislosti na tom, zda jsme měli nárok na PPM a je u vás tedy možné stanovit vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství, si zvolíte měsíční částku:

 • Pokud nebyl nárok na PPM, nebo je vyměřovací základ nízký, pak můžete čerpat do 13 000 Kč měsíčně.
 • Pokud byl nárok na PPM, pak je to 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně, což je stejná částka, jako byla mateřská za měsíc.
 • Na dvojčata a vícerčata je to 1,5 násobek, tedy maximálně 19 500 Kč, nebo vyšší, podle vyměřovacího základu. Přičemž platí, že celý rodičovský příspěvek v roce 2023 můžete vybrat nejdříve za 24 měsíců.

Další přídavky na děti

Nárok na tento příspěvek na děti má rodina, jejíž čisté příjmy nepřesahují měsíčně 3,4násobek životního minima. V roce 2021 to byl ještě 2,7násobek. Tato změna umožní více lidem získat příspěvek. Přídavek je vyplácen každý měsíc a nárok lze uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně. Dávka je poskytována až od podání žádosti. Důležité je si uvědomit, že do příjmů rodiny se započítávají příjmy všech jejích členů. Pokud například jedno dítě studuje a má příjem z brigády, i tento příjem bude zahrnut do celkových příjmů rodiny.

V porovnání s rokem 2022 došlo k zvýšení přídavku o 200 Kč.

Výše příspěvku na dítě závisí na věku dítěte a následujícím způsobem:

 • Dítě do 6 let má nárok na přídavek ve výši 830 Kč měsíčně.
 • Dítě do 15 let má nárok na přídavek ve výši 970 Kč měsíčně.
 • Dítě do 26 let má nárok na přídavek ve výši 1 080 Kč měsíčně.

Víte že:

 • Při pobírání rodičovského příspěvku můžete chodit do práce, a to i u zaměstnavatele, u kterého rodič pracoval před rodičovskou. Omezení je jen u děti mladších 2 let.
 • Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let do předškolního zařízení je 92 hodin měsíčně a o rodičovský příspěvek nepřijdete.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *