Osobní bankrot – jak funguje, jak požádat a podmínky.

Od ledna mají platit nová pravidla osobního bankrotu a dlužníci si mají polepšit.Podle nových sazeb se mají snížit povinné splátky a asi padne i hranice minimálního dluhu, kterou bylo nyní nutné splatit.

Pravidla pro proces oddlužení je třeba zmírnit, ale jak konkrétně, se ještě politici neshodli. Aktuálně se projednává asi 40 návrhů. Novelu insolvenčního zákona, tedy zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, je třeba projednat a schválit. Jde o 3 varianty oddlužení, včetně varianty nulové a dalších. Pravidla osobních bankrotů představují právní, sociální a ekonomický problém. Asi 900 000 lidí čelí exekuci a institut oddlužení je pro ně často nedostupný. Do dluhů se můžete dostat při neplacení bankovní i nebankovní půjčky, nehrazení energií, nájmu, pojistného či jízdy na černo v MHD.

Současná pravidla osobního bankrotu

Osobní bankrot nyní soud povolí dlužníkům, kteří mají své závazky alespoň u 2 věřitelů a dluhy nehradí déle než 30 dní. Dlužník musí soudu prokázat schopnost splatit během 5 let alespoň 30 % dluhů. Podání návrhu na oddlužení se seznamem dluhů a údajích o příjmech za poslední 3 roky a očekávaných příjmech v následujících 5 letech probíhá s akreditovaným odborníkem. Maximální částka za zpracování návrhu je u jednotlivce 4 000 Kč a u SJM 6 000 Kč a neplatí se předem. U neziskových a veřejně prospěšných organizací se neplatí. Výše srážek se odvíjí od hodnoty životního minima, normativních nákladů na bydlení, počtu dlužníkem vyživovaných osob a výše příjmů.

Zmírnění pravidel

Podle novely by měli na oddlužení dosáhnout i lidé, kteří na splacení ⅓ závazků nemají. Po dobu 7 let by se museli snažit dluhy umořovat a pak by jim bez ohledu na výši splacené částky byly zbývající závazky odpuštěny. Návrh zákona nepočítá s minimální hranicí, v praxi by proto nemusel dlužník věřitelům nic uhradit. Zaplatil by jen odměnu pro insolvenčního správce, která činí asi 1 000 Kč. Dále má zůstat možnost splatit během 5 let alespoň 30 % dluhů. Současně novela počítá s variantou, kdy dlužník umoří během 3 let ½ závazků.

Další navrhované varianty

Další pozměňovací návrh variantu na 7 let povolit nechce jako moc nákladnou a mírnější podmínky chce v insolvenčním zákoně ponechat ve variantě 5 let. Dlužník žádající o insolvenci by nemusel prokazovat schopnost splatit ⅓ dluhů. Pokud na konci lhůty soud uzná, že dlužník dělal vše, co bylo v jeho silách, zbytku dluhů jej zbaví. Oddlužení seniorů a hendikepovaných by mohlo trvat pouze 3 roky. Projednává se i přednostní uspokojování dluhů na alimentech pro děti a možnost oddlužení z objektivních důvodů přerušit, třeba když dlužník přijde o práci.

Úroky a poplatky

Mezi pozměňovacími návrhy je i zjednodušení pravidel podávání insolvenčních návrhů. Od loňského roku nesmí sami dlužníci podávat návrh na oddlužení, ale jen prostřednictvím advokáta, notáře, insolvenčního správce, soudního exekutora či akreditované osoby. Tou může být právnická osoba, nejčastěji nezisková organizace, která má akreditaci Ministerstva spravedlnosti. Na rozdíl od advokátů a notářů poskytuje služby zdarma.

Žádost a nová pravidla osobního bankrotu

Se zpracováním a podáním návrhu na oddlužení se pojí obsáhlá administrativa. Dlužník dokládá dluhovou minulost, tedy seznam závazků. Dlužníci často netuší, komu a kolik dluží. Úpadek dlužníka může být osvědčený i jinými prostředky než seznamem, třeba existencí bezvýsledných vícečetných exekucí. Seznam závazků nenahrazuje formální přihlášení pohledávky věřitelem a nemá žádný vliv na povinnost insolvenčního správce k sestavení regulérního seznamu přihlášených pohledávek, ani nutnosti věřitelů pohledávky přihlásit. V návrhu je tedy zrušit povinnost připojovat seznam závazků.

Podřízené pohledávky

Jedná se i o návrhu, který má z úroků a poplatků z prodlení převyšujících původní dlužnou částku udělat tzv. podřízené pohledávky. Ty by se splácely až po zaplacení ostatních pohledávek zahrnutých do oddlužení. Nyní se kvůli umořování sankčních poplatků a úroků jednoho věřitele nedostává na splácení dluhu dalšího věřitele, který si vysoké poplatky třeba ani nenapočítal. Řada z pohledávek vznikla před účinností nového zákona o spotřebitelském úvěru a přes nedostatky v právní úpravě často vzniká excesivní příslušenství tvořené především úroky z prodlení a smluvními úroky.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *