Minimální a zaručená mzda v roce 2024

Ve sbírce zákonů je nově nařízení vlády č. 405/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zvyšuje se minimální i zaručená mzda.

Minimální mzda v roce 2024

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny zaměstnance za práci v pracovním poměru a dohodách o provedení práce i pracovní činnosti. Mimo pracovní poměr se použije jen minimální hodinová mzda, nikoli měsíční mzda.

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. ledna 2024 nejméně 18 900 Kč za měsíc nebo 112,50 Kč za hodinu.

Skupina pracíHodinová zaručená mzda 2024Hodinová zaručená mzda 2023Měsíční zaručená mzda 2024Měsíční zaručená mzda 2023Odpovídá platové třídě ve státní sféře
1112,50 Kč103,80 Kč18 900 Kč17 300 Kč 1 + 2
2116,10 Kč106,50 Kč19 500 Kč17 900 Kč3 + 4
3126,80 Kč117,50 Kč21 300 Kč19 700 Kč5 + 6
4129,80 Kč129,80 Kč21 800 Kč21 800 Kč7 + 8
5143,30 Kč143,30 Kč24 100 Kč24 100 Kč9 + 10
6158,20 Kč158,20 Kč26 600 Kč26 600 Kč11 + 12
7174,70 Kč174,70 Kč29 400 Kč29 400 Kč13 + 14
8225,00 Kč207,60 Kč37 800 Kč34 600 Kč15 + 16

Nejnižší zaručená mzda

Zaměstnanci v pracovním poměru, kde není mzda sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni zaručenou mzdou. Práce je odstupňovaná dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do 8 skupin a vždy je stanovena nepodkročitelná tedy nejnižší úroveň zaručené mzdy hodinově i měsíčně, což pomůže mnoha lidem vyjít od výplaty k výplatě.

Do mzdy nebo platu se nezahrnuje mzda nebo plat za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, noční práci, ve ztíženém prostředí a práci v sobotu a neděli. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se nevztahují na dohody mimo pracovní poměr.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Mzdový příplatek za práci ve ztíženém prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2024 je to nejméně 10 % z minimální mzdy 18 900 Kč, tedy alespoň 1 890 Kč. Hodinová sazba příplatku je minimálně 11,25 Kč. Způsob zaokrouhlování příplatku není právně stanoven.

Dopady a vliv na další zákony v roce 2024

  • Zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního pojištění zaměstnanců – částka 18 900 Kč, a to i OBZP.
  • Zvýšení slevy na dani za umístění dítěte – školkovné je pro rok 2023 17 300 Kč. Za rok 2024 už nebude možnost uplatit slevu na dítě umístěné v mateřské školce.
  • Zvýšení hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, což je 6násobek minimální mzdy, tedy 103 800 Kč, měsíčně 1/2, tedy 8 650 Kč. Pro rok 2024 se zvýší spodní hranice na 113 400 Kč.
  • Zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů, ročně je do 36násobku minimální mzdy na 680 400 Kč (pouze u nadstandardně vysokých důchodů).
  • Zvýšení limitu pro evidenci u ÚP při výkonu nekolidujícího zaměstnání, na základě pracovního či služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne 1/2 minimální mzdy, nebo na DPČ, pokud měsíční odměna nepřesáhne 1/2 minimální mzdy. A proto v roce 2024 výdělek nesmí přesáhnout částku 9 450 Kč hrubého příjmu, viz. čistá a hrubá mzda.
investovani_pr_xtb

Průměrný výdělek a doplatek do minima

Zaměstnavatelé vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí zjistí průměrný výdělek, který vychází z příjmů z rozhodného období, tedy z předchozího kalendářního čtvrtletí. Při vzniku zaměstnání v jeho průběhu od vzniku zaměstnání do konce kal. čtvrtletí, případně se použije výdělek pravděpodobný.

Je-li vypočtený průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda a příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy, na kterou zaměstnanci vzniká právo v kalendářním měsíci, v němž se má průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši minimální mzdy nebo příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Doplatek do minimální a zaručené mzdy

Zákoník práce popisuje v § 111 a 112 doplatek do minimální a příslušné úrovně zaručené mzdy. Nedosáhne-li mzda příslušné sazby, zaměstnavatel musí poskytnout doplatek.

Složka mzdyPočítá se do nejnižší úrovně mzdy – ANO/NE
Základní mzda – platový tarifANO
Osobní ohodnocení – osobní příplatekANO
Roční bonusANO
ProvizeANO
Odměna – cílová odměnaANO
Jiné variabilní složky mzdyANO
Mzda a příplatek za práci přesčasNE
Příplatek za práci o víkenduNE
Příplatek za práci ve svátekNE
Příplatek za práci v nociNE
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíNE
Příplatek za vedení, za rozdělenou směnu a příplatky pedagogických pracovníků ANO

Do mzdy se nezahrnují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, tedy náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost, náhrada mzdy poskytovaná v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, v době čerpání dovolené, při dalších překážkách na straně zaměstnance a poskytovaná z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Pokud stále přemýšlíte, že při současném zdražování minimální a zaručená mzda stále nízká, podívejte se na to, jak si vytvořit finanční rezervu a jak vysokou.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *