Jaký je rozdíl mezi čistou, hrubou a superhrubou mzdou?

Daň z příjmu fyzických osob se vypočítává ze superhrubé mzdy. Jaká je skutečná sazba daně z příjmu a kolik pak činí hrubá a čistá mzda?

Superhrubá mzda

Jde o hrubou mzdu zaměstnance zvýšenou o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Rozdíl mezi super hrubou mzdou a čistou je u průměrné mzdy více než 40 %.

 • 25 % na sociální pojištění
 • 9 % na zdravotní pojištění

Sociální pojištění se platí jen do limitu a z hrubé mzdy nad limit neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel. Zdravotní pojištění se odvádí vždy. Stejný postup je u částečného a plného úvazku. Povinné pojistné platí zaměstnavatel i u DPP, kdy je hrubá měsíční odměna 10 001 Kč a více, nebo u DPČ s odměnou 2 500 Kč a více.

Hrubá mzda

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu, protože se čistá mzda může lišit v závislosti na uplatněných daňových slevách. Záleží i na tom, zda má zaměstnanec podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani, které lze podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. Hrubá mzda je vstupním údajem pro výpočet čisté mzdy.

Čistá mzda

Ze mzdy odvádí zaměstnanec:

 • 6,5 % na sociální pojištění z hrubé mzdy
 • 4,5 % na zdravotním pojištění z hrubé mzdy

V roce 2020 se dále počítalo také s 15 % daní z příjmu a počítala se ze superhrubé mzdy. Hrubá mzda byla navýšena o odvody vašeho zaměstnavatele, který musel platit ještě navíc odvody za sociální pojištění ve výši 25 % a zdravotní pojištění ve výši 9 %. Celkem tedy odvedl zaměstnavatel 33,8 %, o které byla mzda navýšena.

Vypočtenou daň z příjmu snižují daňové slevy a zvýhodnění na děti, ale na výši sociálního a zdravotního pojištění nemají vliv. Slevy lze uplatnit po podpisu růžového prohlášení k dani. Na základní daňovou slevu na poplatníka v roce 2022 to bylo ve výši 2 570 Kč měsíčně a mají nárok všichni zaměstnanci. Pro uplatnění ostatních daňových slev např. na studenta či invaliditu musí být splněny zákonné podmínky. Jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti.

Daň z příjmu

Pokud je hrubá mzda 28 500 Kč, souhrnná částka povinného pojistného, které platí za zaměstnance zaměstnavatel je 34 %. Superhrubá mzda se zaokrouhluje na stokoruny nahoru a je 38 200 Kč. Záloha na daň z příjmu fyzických osob je 15 % ze superhrubé mzdy a po výpočtu se mohou uplatnit daňové slevy. 

Nemocenská a důchod

Při výši hrubé mzdy 30 000 Kč je superhrubá mzda 40 200 Kč. Do nemocenských dávek a vyměřovacího základu pro výpočet státního důchodu vstupuje hrubá mzda.

Jak se počítá čistá mzda

Hrubá měsíční mzda 28 000 Kč, 3 děti a podepsáno prohlášení k dani.  

 • Hrubá mzda 28 000 Kč
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 1 260 Kč (28 000 x 4,5 %)
 • Sociální pojištění placené zaměstnancem 1 820 Kč (28 000 x 6,5 %)
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 2 520 Kč (28 000 x 9 %)
 • Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 6 944 Kč (28 000 x 25 %)
 • Sleva na poplatníka 2 570 Kč
 • Daň po odpočtu daňových slev 4 200 Kč
 • Daňové zvýhodnění na děti 5 447 Kč
 • Daňový bonus 3 817
 • Čistá mzda 28 737 Kč (28 000 – 3 080 – 4 200 + 2570 + 5447)

Od ledna 2021 byla zrušena superhrubá mzda na 2 roky

Od 1. ledna 2021 byla zrušena superhrubá mzda a je nahrazena daněním hrubé mzdy sazbou 15 %. Pro odpovídající příjmy přesahující přibližně čtyřnásobek průměrné mzdy zavedena druhá sazba daně 23 %, která se týká se lidí s příjmem nad 140 000 korun měsíčně.

Daňová sleva na poplatníka, kterou může uplatnit každý, se z roku 2021, která činila 27 840 zvýšila v roce 2022 na částku ve výši 30 840 Kč, což je 2 570 Kč na každý měsíc. V roce 2023 se daňová sleva na poplatníka nijak nemění a zůstává tedy ve stejné výši jako z roku 2022, tedy 30 840 Kč.

Opatření má pomoci především nízkopříjmovým skupinám, které už dnes platí jen minimální daně.

Srovnání výše slevy na poplatníka:

rok 2020rok 2021rok 20222rok 2023
Měsíční2 070 Kč2 320 Kč2 570 Kč2 570 Kč
Roční24 840 Kč27 840 Kč30 840 Kč30 840 Kč

Samotné zrušení superhrubé mzdy znamená pro zaměstnance s hrubou mzdou zvýšení čisté výplaty asi o 1000 Kč. U hrubé mzdy 30 000 Kč je to asi 1 500 Kč, u hrubé mzdy 40 000 Kč je to asi 2 000 Kč.

Jak se změnily mzdy

Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na dani už v roce 2021 mělo tyto dopady:

 • ten, kdo od roku 2021 pobíral minimální mzdu 15 200 Kč, nově dostal o 990 korun čistého měsíčně více
 • nicméně pokud například jedinec s nízkým příjmem čerpal kromě základní slevy i další slevy, třeba na svou manželku, změnou si nepřilepšil
 • ten, kdo aktuálně dostával 29 333 Kč, tedy medián mezd, kdy polovina zaměstnanců bere vyšší a druhá polovina nižší částku, si každý měsíc vydělal navíc 1745 korun
 • ten, co pobíral průměrnou mzdu 34 077 Kč si přilepší o 1978 korun
 • navzdory 23% přirážce z částky nad 139 000 Kč si vydělali nejvíce tito lidé, ten co bral měsíčně 150 000 Kč, zaplatil na dani z příjmů měsíčně o 7553 korun méně

Čistá mzda v roce 2023

Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2023 zůstává 15 %. Od roku 2021 se daň z příjmů počítá z hrubé a ne ze superhrubé mzdy. Příjmy nad 48násobek průměrné mzdy pro daný rok se daní 23 %.

 • Minimální mzda pro rok 2023 činí 17 300 korun.
 • Průměrná mzda pro rok 2023 činí 40 324 korun.
 • Strop pro platbu zdravotního pojištění není určen.
 • Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění je 48násobek průměrné mzdy a v roce 2023 činí 1 935 552 korun.

Čistá mzda v roce 2023 a slevy na dani

Slevy na dani uplatní zaměstnanec v pracovním poměru, kde podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

Sleva na poplatníka30 840 Kč – měsíčně 2570 Kč
Sleva na vyživovaného manžela24 840 Kč – měsíčně 2070 Kč
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P49 680 Kč – měsíčně 4140 Kč
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně2520 Kč – měsíčně 210 Kč
Sleva pro invalidní důchod III. stupně5040 Kč – měsíčně 420 Kč
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P16 140 Kč – měsíčně 1345 Kč
Sleva pro studenta4020 Kč – měsíčně 335 Kč
Sleva na dítěU prvního dítěte 15 204 Kč – 1267 Kč měsíčně U 2. dítěte 22 320 Kč ročně – 1860 Kč měsíčně U 3. a každého dalšího 27 840 Kč – 2320 Kč měsíčně U dítěte s průkazem ZTP/P se sleva dvojnásobí.
Za mateřskou školkuaž 16 200 Kč ročně

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *