Jaký je rozdíl mezi čistou, hrubou a superhrubou mzdou?

Daň z příjmu fyzických osob se již nevypočítává ze superhrubé mzdy. Jaká je skutečná sazba daně z příjmu a kolik pak činí hrubá a čistá mzda?

Superhrubá mzda

V roce 2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy.

Hrubá mzda

Hrubá mzda představuje sumu základní mzdy a motivačních složek, například prémie, osobní odměny, příplatky a podíly na zisku. Z této částky se odvádějí platby na sociální a zdravotní pojištění.

Čistá mzda

Čistá mzda představuje peněžní obnos, který vám zůstane po odečtení daní a všech odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Tato částka je vypočtena na základě hrubé mzdy a představuje skutečný finanční příjem, který obdržíte na svůj bankovní účet za vykonanou práci.

Ze mzdy odvádí zaměstnanec:

 • 7,1 % na sociální pojištění z hrubé mzdy
 • 4,5 % na zdravotním pojištění z hrubé mzdy

Ze mzdy odvádí zaměstnavatel:

 • 24,8 % na sociální pojištění z hrubé mzdy
 • 9 % na zdravotním pojištění z hrubé mzdy

Jak se počítá čistá mzda

Hrubá měsíční mzda 28 000 Kč, 3 děti a podepsáno prohlášení k dani.  

 • Hrubá mzda 28 000 Kč
 • Zdravotní pojištění placené zaměstnancem – 1 260 Kč (28 000 x 4,5 %)
 • Sociální pojištění placené zaměstnancem – 1 988 Kč (28 000 x 7,1 %)
 • Sleva na poplatníka + 2 570 Kč
 • Dan z příjmu – 4 200 Kč
 • Daňové zvýhodnění na děti (První dítě: 1 267 Kč, Druhé dítě: 1 860 Kč, Třetí a další děti: 2 320 Kč)
 • Čistá mzda 23 122 Kč

Srovnání výše slevy na poplatníka:

rok 2023rok 2024
Měsíční2 570 Kč2 570 Kč
Roční30 840 Kč30 840 Kč

Čistá mzda v roce 2024

Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2024 zůstává 15 %. Od roku 2021 se daň z příjmů počítá z hrubé a ne ze superhrubé mzdy. Příjmy nad 36násobek průměrné mzdy pro daný rok se daní 23 %. Průměrná mzda pro rok 2024 byla stanovena na 43 967 korun.

 • Minimální mzda pro rok 2024 činí 18 900 korun.
 • Průměrná mzda pro rok 2023 činí 43 967 korun.
 • Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění je 48násobek průměrné mzdy a v roce 2024 činí 2 110 416 korun.

Slevy na dani v roce 2024

Každý poplatník daně má možnost využít základní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč. Od 1. ledna 2024 bude možné uplatnit slevu na manžela/manželku ve výši 24 840 Kč pouze v případě, že jejich roční příjem nepřesáhne 68 000 Kč a zároveň se jedná o manžela/manželku pečujícího o dítě do 3 let.

Slevy na umístění dítěte (školkovné) a slevy na studenta budou od roku 2024 zrušeny.

Dále je možné využít slevu na jedno dítě ve výši 15 204 Kč ročně, na druhé dítě 22 320 Kč ročně a na každé další dítě 27 840 Kč ročně. U dítěte se zdravotním postižením typu ZTP/P se sleva na daň zdvojnásobí. Pouze jeden z rodičů může uplatnit daňové slevy na děti nebo další daňové výhody na základě údajů uvedených v Prohlášení poplatníka, které musí být doplněno potvrzením od zaměstnavatele manžela/manželky.

Mezi další daňové úlevy, které Zákon o daních z příjmů umožňuje, patří sleva na invaliditu 1. a 2. stupně ve výši 2 520 Kč, 3. stupně ve výši 5 040 Kč a sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč ročně. Sleva na manžela/manželku držitele průkazu ZTP/P, který pečuje o dítě do 3 let s ročním příjmem nižším než 68 000 Kč, činí 49 680 Kč.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *