Jak si půjčit peníze

Dědické řízení – Jak probíhá a jaké jsou podmínky?

Smrt blízkého člověka je spjatá především s obdobím smutku, je však nutné vyřešit i úřední záležitosti. Dědické řízení spadá do občanskoprávních řízení.

Lékař stanovuje úmrtí a oznamuje ho matričnímu úřadu v místě posledního bydliště zesnulého. Matrika informuje soud, který pověří notáře k vedení dědického řízení. Dědické řízení stanoví majetek po zemřelém, ale i jeho případné dluhy. Řeší ho notář, kterému náleží odměna podle vyhlášky. Nejnižší odměna notáře není stanovena. Za majetek ve výši 1 milión korun činí odměna notáře 11 300 korun + DPH. Maximální výše odměny, kdy obvyklá cena majetku přesahuje 20 miliónů, činí 38 300 korun.

Doklady potřebné v dědickém řízení

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
  • závěť sepsaná u notáře
  • jména a adresy potenciálních dědiců s daty narození
  • vkladní knížky, bankovní výpisy a podklady k účtům
  • doklady o členství v bytovém družstvu
  • vlastnické listiny k nemovitostem, jako jsou domy, byty, chaty, garáže a pozemky
  • velký technický průkaz od vozidla
  • doklady a smlouvy o půjčkách, úvěrech, kreditních kartách a dluzích
  • doklady o výlohách za pohřeb

Lhůta pro zahájení dědického řízení

Měsíc po úmrtí předvolá notář osobu, kterou seznámí s rodinnými a majetkovými poměry zemřelého. V předběžném řízení zjistí okruh dědiců, rozsah majetku a získá případnou závěť nebo listinu o vydědění. Po předběžném šetření si bude informace ověřovat a zjišťovat další skutečnosti, jako je pravost závěti a dědické smlouvy. Okruh dědiců si potvrdí v centrální evidenci obyvatel, stav nemovitého majetku ve výpisu z katastru nemovitostí a bude jednat s bankami a pojišťovnami. Obvykle za 2 až 3 měsíce předvolá všechny potencionální dědice. Předvolání musíte obdržet alespoň 10 dní předem.

Ocenění majetku

Na jednání se provede soupis majetku a dluhů. Hodnota se vyčísluje ke dni úmrtí. K oceňování majetku obvykle není třeba znalecký posudek. U bytu a garáže stačí vyjádření realitní kanceláře o jejich hodnotě. Domy a pozemky oceňuje znalec. Vybavení domácnosti stačí ocenit souhlasným prohlášením dědiců. U drobného podnikání stačí k ocenění souhlasné prohlášení dědiců doložené účetními doklady. U podniku je nutný znalecký posudek.

dědické řízení

Dluhy v dědictví

Na jednání notář všechny informuje o tom, že na ně přechází nejen majetek zemřelého, ale i jeho dluhy, které se mohou objevit až později. Vysvětlí jim, že mohou dědictví odmítnout. Dědice vybídne, aby uzavřeli dohodu o vypořádání dědictví, se kterou jim pomůže. Pak vydá usnesení o schválení dohody o dědictví. Když se dědicové nedohodnou, bude vydáno usnesení, podle kterého se dědictví rozdělí podle zákonných podílů jednotlivých dědiců.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *