Co je to refundace mzdy?

Refundace mzdy je pro mnohé z nás neznámý pojem. Navíc bývá často nepřesně používán. Co se pod názvem skrývá a jak se týká pracovně právních vztahů? Podívejme se, jak se refundace mzdy týká třeba účetních a u kterých zaměstnanců refundace mzdy hrozí.

Refundace mzdy označuje situaci, kdy zaměstnanec dostane vyplacenou mzdu a současně zaměstnavatel zpětné požaduje proplacení od někoho jiného, ve většině případů od státu. Existuje hned několik případů, kdy je refundace mzdy velmi častá. Výpočet refundace je poměrně složitý a vyžaduje dostatečné znalosti. Refundace se týká samotného platu, ale i zdravotního i sociálního pojištění. Mzda se ve většině případů navýší o DPH a musí se odvést i do státní kasy. Účetní vzory můžete najít i na internetu.

Kdy může dojít k refundaci mzdy

Refundace mzdy se týká zejména případů, kdy je zaměstnanec uvolněn pro nějakou překážku v práci, nejčastěji z důvodu obecného zájmu, odborné pracovní stáže či reprezentace. Zaměstnavatel má povinnost uhradit zaměstnanci náhradu mzdy a současně má právo požádat její proplacení po třetí straně, díky níž byl zaměstnanec uvolněn. Na které případy se refundace mzdy vztahuje?

Kdy se jedná o refundaci mzdy

Jedná se zejména o případy, kdy zaměstnanec vykonává nějakou z veřejných funkcí, do které byl zvolen, nebo která se vymezuje časovým a funkčním obdobím. Jde třeba o výkon funkce poslance, senátora, člena zastupitelstva či přísedícího. Existují však i jiné případy. Může se jednat o výkon občanské povinnosti, jak je tomu například u soudních znalců nebo tlumočníků předvolaných k soudnímu jednání. Dále může jít o členy správního úřadu či orgány samosprávy. Dalším příkladem je poskytnutí osobní pomoci dobrovolných hasičů při požární ochraně nebo při živelních událostech.

Na koho se ještě refundace mzdy vztahuje

Obecný zájem je vymezen různými zákony nezávisle na sobě. Refundace mzdy se vztahuje i na členy výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, na členy Akreditační komise, pracovních i volebních komisí, nebo na členy správní rady veřejné vysoké školy, na členy zkušební komise pro závěrečné zkoušky, dále také na absolutorium na konzervatoři, na činnost komisaře, hodnotitele a maturitního asistenta, ale třeba i na odborné stáže u lékařů. Sportovci zase často cestují za účelem reprezentace. O refundaci nejde u dárcovství krve a krevní plazmy, kdy má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *